Zostałem powołany do Rady Społecznej w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Jakiś czas temu Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powołał mnie w skład Rady Społecznej w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc. To ogromne wyróżnienie i mobilizacja do pracy. Rada Społeczna szpitala ma za zadanie opiniować i doradzać dyrekcji jednostki w sprawach związanych z funkcjonowaniem jednostki. Jej kadencja trwa cztery lata. Jest to funkcja całkowicie Czytaj dalej