RPO skasowany przez Trybunał Julii Przyłębskiej

Po tym jak za trzy miesiące Adam Bodnar opuści funkcję RPO za sprawą wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej zamilknie ostatni głos upominający się o prawa tych, którzy nie cieszą się sympatią obecnej władzy. To ustępujący RPO podnosił sprawy osób z niepełnosprawnościami, ofiar policyjnej przemocy czy przetrzymywanych latami bez wyroków w Aresztach Czytaj dalej