Za nami piąta sesja Rady Miejskiej w Koszalin Centrum Pomorza

➡ Odbyła się wymagana ustawą debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2023 r. Wziął w niej udział tylko jeden mieszkaniec. Raport to kilkaset stron sprawozdań, zatem trudno oczekiwać, że wiele osób będzie się z nim zapoznawać. Niemniej jestem przekonany, że w kolejnych latach, jako Rada Miejska, możemy zrobić dużo więcej, aby więcej osób zachęcić do rozmowy o mieście.

➡Tomasz Sobieraj-Prezydent Koszalina otrzymał absolutorium, wotum zaufania, a także RM zaakceptowała wykonanie budżetu za 2023 r. Ustawodawca stworzył trudną sytuację, bo ze względu na wydłużenie poprzedniej kadencji samorządu, prezydent przedstawiał dokonania swojego poprzednika, na które nie miał żadnego wpływu.

➡ W związku z aktualizacją maksymalnych stawek za opiekę nad dziećmi w przedszkolach ponad bezpłatnych 5 godzin dziennie, zmieniły się również opłaty w Koszalinie. Do budżetu wpłynie dzięki temu ok. 150 tysięcy złotych, które mają zostać przeznaczone na niezbędne remonty i naprawy w koszalińskich placówkach.

➡ Rada przyjęła „techniczne” uchwały dotyczące zmian w regulaminie odbioru ścieków oraz podniesienia wysokości ekwiwalentu dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej – w Koszalinie status OSP posiada jedna jednostka, jest to OSP ORW Klub Płetwonurków „Mares”

➡ RM dokonała zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➡Przyjęto także uchwały dotyczące zmian w składach komisji oraz w planie pracy RM i jej komisji.

W lipcu prawdopodobnie zwołana zostanie jedna sesja nadzwyczajna.

fot. Radosław Koleśnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *