Kiedy w lutym tego roku CBOS publikował wyniki badań najmłodszych wyborców wskazujące na ich wzrastającą sympatię do lewicy, podniosły się głosy, że nie wiadomo jak te rezultaty interpretować.

Bliżej poglądom osób młodych przyjrzał się dr hab. Radosław Marzęcki, prof. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Zapytał on 500 studentów z całej Polski o zdanie w kwestiach ekonomicznych, światopoglądowych, społecznych oraz ogólnej oceny sytuacji politycznej w Polsce.

Rezultaty są bardzo interesujące. Wynika bowiem z nich m.in. że:

➡️ 56% młodych osób deklaruje poglądy lewicowe

➡️Ok. 80% badanych jest zdania, że konieczna jest zmiana obecnej polityki

Badania profesora Marzęckiego rzucają światło na stosunek młodych osób do rozwiązań uznawanych za lewicowe i progresywne.

➡️ Ponad połowa młodych lewicowców chce finansowania przez państwo usług publicznych takich jak edukacja czy ochrona zdrowia

➡️Wśród osób o lewicowych poglądach najpopularniejsze jest przekonanie, że powinna istnieć płaca minimalna, a najlepiej zarabiający płacić wyższe podatki

W kwestiach społecznych również mamy bardzo silne lewicowe postawy:

➡️Przytłaczająca większość badanych zgadza się, że powinniśmy robić więcej dla ochrony środowiska naturalnego

➡️W polityce powinno być więcej aktywnych kobiet

Co do światopoglądu to:

➡️Najwięcej badanych nie zgadza się, że należy w szczególny sposób chronić tradycyjne wartości (religijne, rodzinne)

➡️Badani są natomiast zgodni, że szkoła powinna przede wszystkim uczyć tolerancji i szacunku dla innych

➡️Dla młodych osób oczywistym jest, że osoby tej samej płci powinny mieć prawo do zawierania małżeństw.

Z krakowskich badań wyłania się obraz młodzieży o otwartych głowach, odrzucającej konserwatywną propagandę i myślącej o dobru wspólnym bardziej niż interesie indywidualnym. To tendencje, o ile się utrzymają w następnych latach, mogą zmienić obraz polskiej polityki i odesłać na śmietnik historii POPiSowy duet. Dla polityków lewicowych powinna być to ważna wskazówka do kogo adresować swój przekaz i jaką grupę mobilizować.

Link do raportu: https://www.academia.edu/46923321/Podsumowanie_og%C3%B3lnopolskiego_badania_pogl%C4%85d%C3%B3w_student%C3%B3w

Przeczytaj też