Jakiś czas temu Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powołał mnie w skład Rady Społecznej w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc. To ogromne wyróżnienie i mobilizacja do pracy.

Rada Społeczna szpitala ma za zadanie opiniować i doradzać dyrekcji jednostki w sprawach związanych z funkcjonowaniem jednostki. Jej kadencja trwa cztery lata. Jest to funkcja całkowicie społeczna.

Przeczytaj też