Szanowny Panie Prezydencie!

My niżej podpisane i podpisani zwracamy się z prośbą o natychmiastowe odstąpienie od planów wycięcia drzew przy ul. Piłsudskiego w ramach prowadzonego tam remontu i przebudowy drogi. 

Uważamy, że pikotytem dla miasta powinna być dbałość o tereny zielone, zadrzewienie i zacienienie miasta, które jest niezmiernie korzystne dla ochrony komfortu, zdrowia i samopoczucia mieszkańców. W obliczu zmian klimatycznych, rosnących rok do roku temperatur drzewa stanowią naturalną i skuteczną ochronę przed skutkami upałów. Wystawienie na wysokie temperatury przyczynia się do zaostrzenia chorób układu krążenia, na które umiera blisko 200 tysięcy osób rocznie. Wpływa to również na jakość życia w mieście i jego atrakcyjność zarówno dla turystów jak i osób na stale w nim żyjących. Nowe zasadzenia zaczną spełniać funkcje drzew zaplanowanych do wycięcia dopiero za kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. 

Ulica Piłsudskiego w Koszalinie to jeden z najbardziej urokliwych fragmentów naszego miasta. Jest jedną z niewielu pamiątek po przedwojennym Koszalinie, częścią naszej wspólnej historii i tożsamości. Klimatu nadaje jej właśnie intensywne zadrzewienie. Zaplanowana wycinka pozbawi zatem nasze miasto bardzo istotnego waloru. 

Rozumiejąc konieczność przeprowadzenia prac remontowych, domagamy się jednocześnie zadbania o nasze wspólne dobro i odstąpienia od nieracjonalnego i szkodliwego  planu wycięcia drzew przy ul. Piłsudskiego.

Podpisz teraz tutaj:

Przeczytaj też